Tillstånd

 

 Privatperson  

 

Företagshälsa

 

Arbetsgivare

 

SekretessTillståndplikt gäller för att bedriva privat öppen-vårdsverksamhet

enligt Socialstyrelsen.


MK Rehabpartner är en av få i Värmland som har tillstånd att bedriva öppen-vårdsverksamhet enligt Socialstyrelsens krav på systematisk kvalitetssäkring.


 

 


Som privatperson har du möjlighet att kontakta oss utan inblandning från annan aktör. 

Rehabilitering erbjuds den som tappat kontrollen över sin konsumtion av alkohol och som önskar ett privat alternativ för professionell hjälp.

Fullständig anonymitet

 

 

 


Sedan 2001 har vi ett nära samarbete med flera företagshälsor i Värmland.


En av våra styrkor i vårt samarbete är att vi är utvecklingsbara  i såväl förebyggandearbete, som rehabiliterings- och utbildningsarbete. 


Vi följer utvecklingen.

 

 

 


Som arbetsgivare kan du samarbeta direkt med oss om vi inte finns hos din företagshälsa.


Genom oss har ni tillgång till snabb support, hög beredskap och kompetent hantering i din organisation.


Rehabiliteringsinsats hos oss halverar din kostnad.

 

  

 


Privatpersoner som har kontakt med oss har fullständig anonymitet.


Sekretess gäller oavbrutet efter det att uppdraget avslutats.